JERRY ENGSTRÖM  Platsmarknadsföring

Filmat en kort sammanfattning av Jerry engströms föreläsning om platsmarknadsföring på Näringslivsdagen 2017 i Linköping.